Riders

Isabelle Allen U17 / Cadet
Jeremy Allen U15 / Minime
Luc Comeau Male A / Junior
Odette Comeau Female A / U23
Anya Munro Female A / Junior
Iain Myatt U17 / Junior
Mackenzie Myatt Female A / U23
Ben Sangster U17 / Cadet
Maddie West U17 / Cadet